Ansøgninger

onsdag 25. februar 2009

Her d. 11. februar 2017 er fundraisingen er afsluttet, fordi vores budget på kr. 3.575.000 er opnået. Nedenstående kan se de fleste afslag og tilsagn fra forskellige fonde.  Ansøgningsforløbet omkring byfornyelsesmidlerne fra hhv. Aalborg Kommune og Staten (hhv. kr. 300.000 og 700.000) har foregået i en fortløbende korrespondance uden egentlig ansøgning og tilsagn.

D. 13. december 2017 meddeler Sundheds- og Kulturforvaltningen en bevilling på kr. 380.000, hvorved den samlet finansiering er opnås. 

D. 16. oktober 2017 meddeler By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune at uanset udfaldet hos Energinet.dk så kan Huul Mølle regne med de kr. 245.000 fra den Grønne Ordning.

D. 28. april 2017 modtages afslag fra Simon Spies Fonden.

D. 5. april 2017 modtages afslag fra Spar Nord Fonden.

D. 10. marts 2017 modtages afslag fra Friluftsrådet.

D. 8. februar 2017 ansøges Spar Nord Fonden om kr. 500.000.

D. 5. februar 2017 modtages afslag fra Salling Fondene.

D. 25. januar 2017 modtages kr. 25.000 i støtte fra “Fonden for bevarelse af gamle Aalborghuse i Aalborg Kommune.

D. 22. januar 2017 ansøges Salling Fondene om kr. 500.000

D. 12. december 2016 modtages kr. 25.000 i støtte fra “Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe by og omegn.”

D. 1. november 2016 ansøges Simon Spies Fonden om kr. 200.000.

D. 31. oktober 2016 ansøges Friluftsrådet om kr. 555.000.

D. 27. oktober 2016 ansøges Aage V. Jensens Fonde om at støtte restaureringen af Huul Mølle. Der søges ikke om et bestemt beløb.

D. 27. oktober 2016 anmodes “Fonden for bevarelse af gamle Aalborghuse i Aalborg Kommune” om at støtte restaureringen af Huul Mølle.

D. 14. oktober 2016 ansøges “Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe by og omegn.” om at støtte restaureringen af Huul Mølle.

D. 17. juni 2016 modtages afslag fra Sonning Fonden om, at vores ansøgning desværre ikke kunne imødekommes i år.

D. 19. maj 2016 modtages afslag fra “A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” om, at vores ansøgning desværre ikke kan imødekommes.

D. 12. maj 2016 modtages kr. 200.000 i støtte fra Augustinus Fonden.

D. 10. maj 2016 modtages besked fra Aalborg Kommune om, at vindmøllemidler i den Grønne Ordning – i alt kr. 245.000 er reserveret til restaureringen af Huul Mølle. Inden midlerne kan frigives skal anvendelsen godkendes af Energinet.dk.

D. 21. marts 2016 ansøges Augustinus Fonden om støtte til restaureringen af Huul Mølle.

D. 13. marts 2016 ansøges Aalborg Kommune om reservering af vindmøllemidler gennem den Grønne Ordning.

D. 29. februar 2016 modtages kr. 1.225.000 i støtte fra Realdania.

D. 27. januar 2016 ansøges Realdania om støtte til restaurering af Huul Mølle.

D. 18. maj 2015 modtager til tilsagn fra “Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt” om frigivelse af kr. 150.000.

D. 1. maj 2015 modtages uopfordret en støtte på kr. 25.000 fra Nordjysk Smågrisesalg.

D. 4. april 2014 anmoder vi om frigivelse af kr. 150.000 af understående kr. 600.000 til dels at få lave en mølleteknisk registrering, en midlertidig forstærkning af etageadskillelsen og dels til afholdelse af udgifter til ajourføring af udbudsmateriale.

D. 1. maj 2013 ansøger vi igen “Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt”. Denne gang ansøger vi om kr. 600.000. Ansøgninger til denne pulje skal igennem to behandlingsforløb. Allerede d. 16. maj får vi at vide, at ansøgningen er gået videre til næste runde, og at den endelig ansøgning skal indsendes inden d. 1. september. D. 16. oktober 2013 får vi tilsendt en tilsagnsskrivelse på det fulde beløb kr. 600.000.

D. 24. marts 2013 ansøger Huul Møllelaug om støtte på kr. 90.000 fra hhv. Torben Vejs Fonden og Vokslev Sparekasses Fond til erhvervelse af møllebygningen. D. 13. maj 2013 modtager vi et dejligt tilsagn fra Vokslev Sparekasses Fond. D. 10. juni 2013 modtager vi afslag fra Torben Vejs Fonden.

D. 19. marts 2013 søger Huul Møllelaug den kommunale landdistriktspulje AKA-puljen (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) om kr. 50. 000 til erhvervelse af møllebygningen. D. 17.juni 2013 modtager vi tilsagn om fuld støtte.

På SBU-udvalgsmøde d. 27. juni 2012 får vi afslag på vores ansøgning til forskønnelses- og udviklingspuljen.

D. 5. maj 2012 ansøgte vi Aalborg Kommunes nye pulje for forskønnelse og udvikling i landsbyerne. Både rådmand Thomas Kastrup-Larsen og vicedirektør Jørn Hviid Carlsen har ved flere lejligheder tilkendegivet at kommunen gerne vil støtte den egentlige restaurering.

D. 30. januar 2012 besluttede vi efter råd fra SBU, Aalborg Kommune ikke at ansøge Realdania’s pulje for Byggeriets ildsjæle. SBU mente at vi skulle vente indtil 2. etape – projekteringen var afsluttet.

D. 9. februar 2011 godkendte SBU-udvalget ligeledes ændringerne.

D. 3. februar 2011 kom der accept af ændringer fra Augustinus Fonden.

Det er lykkedes at få budgettet barberet ned fra kr. 610.000 til kr. 370.000, så sammen med foreningens egenkapital kan det lade sig gøre at gennemføre etapen nu. Vi mangler nu kun godkendelse af det reviderede projekt / budget fra støttegiverne – Augustinus Fonden og Aalborg Kommune.

Bestyrelsen besluttede sig til at forsøge at revidere budgettet, så etape 2. kunne holde sig indfor den beløbsramme, som de allerede givne tilsagn dækker.

D. 21. oktober 2011 modtager vi tilsagn fra Nibe Erhvervsfond v. Advokaterne fra Nibe på kr. 50.539. Der er nu givet tilsagn om i alt kr. 350.539. Dertil skal lægges renter af indestående.

D. 28. juni 2010 modtager vi desværre afslag fra Sonning Fonden. Det er den sidste ansøgning vi har ude i denne omgang. Vi bruger sommerferien til at tænke os godt om, for det bliver ikke ved med at gå på denne måde.

D. 20. april 2010 modtager vi desværre afslag fra Det Obelske Familiefond på vores ansøgning.

D. 29. marts 2010 bliver vi af Nibe Erhvervsråd opfordret til at sende en ansøgning på kr. 50.000.

D. 20. marts 2010 ansøger vi Sonning Fonden om kr. 150.000 til projekteringsfasen – etape 2.

D. 25. januar modtager vi meddelelse fra Spar Nord Fonden om at vores ansøgning er overgivet til det lokale bankråd område Rebild. De lokale bankråd råder slet ikke over de samme midler og støtter typisk med f.eks.  kr. 5 – 10.000.

D. 17. januar 2010 ansøger vi Spar Nord og Det Obelske Familiefond om hver kr. 100.000 til projekteringsfasen – etape 2.

D. 15. december 2009 modtager vi desværre afslag på støtte fra Beckett-Fonden

D. 13. oktober 2009 ansøger vi Beckett-Fonden om tilskud til 2. fase – projekteringsfasen.

D. 24. september modtager vi tilsagn om støtte på kr. 100.000 fra Augustinus Fonden.

D. 18. september 2009 modtager vi afslag fra Nykredit Fonden.

D. 9. september 2009 ansøger vi Nykredit Fonden om tilskud til 2. fase – projekteringsfasen.

D. 8. september 2009 ringer vi til Ejendomsmæglerfonden, da vi ikke kan forstå, vi ikke hører noget vedr. vores ansøgning. Vi får en undskyldning, fordi vi ikke har fået besked endnu, men ansøgningen har været behandlet for et par måneder siden. Det blev et afslag, da bestyrelsen mente at en restaurering af en jævnstrømsgenerator faldt udenfor fondens støtteområde.

D. 16. juni 2009 modtager vi en check på kr. 30.000 fra Torben Vejs Fonden.

D. 14. juni 2009 ansøger vi Augustinus Fonden om tilskud til 2. fase – projekteringsfasen.

D. 5. maj 2009 ansøger vi Torben Vejs Fonden om tilskud til 2. fase – projekteringsfasen.

D. 30. april 2009 modtager vi besked fra Ejendomsmæglerfonden om, at vores ansøgning først kommer med i næste ansøgningsrunde umiddelbar før sommerferien.

D. 17. april 2009 ansøgte vi Ejendomsmæglerfonden om kr. 25.000 til restaurering af jævnstrømsgeneratoren. Formanden for Ejendomsmæglerfonden mente, at fonden helst ville støtte dette restaureringsarbejde 100 %, fremfor at støtte projekteringsarbejdet med kun 4-5 %.

D. 13. marts 2009 fik vi desværre et afslag fra Realdania.

D. 1. februar 2009 blev der sendt en ansøgning om kr. 400.000 i støtte til Realdania. Vi har fået en svarskrivelse om, at vores ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt, men at sagstiden sandsynligvis vil være ca. 1½ måned.

Skriv en kommentar