Projektbeskrivelse

søndag 19. april 2009

Ansøgningsproceduren til Realdania blev indledt med en såkaldt “henvendelse”. I Realdanias besvarelse af denne “henvendelse” blev vi opfordret til at sende en ansøgning med en grundig redegørelse for den fremadrettede forretningsplan, samt vision for projektets drift og aktiviteter. På den baggrund blev vores Forretnings- og aktivitetsplan udarbejdet. Samtidig blev projektbeskrivelsen ajourført.

Forretnings- og aktivitetsplan

Projektbeskrivelse

 

Her kan du læse den projektbeskrivelse, som sendes ud sammen med ansøgningen til de forskellige fonde.

projektbeskrivelse 29. august 2013

projektbeskrivelse 8. udgave – 9. april 2012

projektbeskrivelse 7. udgave – 21. jan. 2012

projektbeskrivelse 6. udgave – 8. jan. 2012Projektbeskrivelse 29. august 2013

projektbeskrivelse 5. udgave -20. marts 2010

projektbeskrivelse – 4. udgave

projektbeskrivelse – 3. udgave

Skriv en kommentar