Forside

tirsdag 6. januar 2009

Velkommen til vores hjemmeside

  

I følge Traps Danmarks beskrivelse er vandmøllen første gang nævnt 1440. Den gang hed vandmøllen Gudtzgift Mølle. På det tidspunkt var vandmøllen, ligesom mange andre vandmøller, i kirken eje. Som navnet antyder har møllen sikkert været skænket kirken i forbindelse med et bryllup. Inden reformationen i 1536 var kirken Danmarks største jordbesidder. Med reformationen overgik jordbesiddelserne til kongen.

Kongen har sandsynligvis givet møllen til en af sine betroede støtter. Af et gammelt skøde kan man se, at vandmøllen Gudsgift Mølle bliver tilskødet Christian Urne i 1662, men kort tid efter overtages vandmøllen af St. Restrup Gods.  Vandmøllen blev således drevet af fæstebønder, som betalte landgilde til St. Restrup Gods indtil 1829, hvor fæstebonden Christian Jensen køber møllen. På det tidspunkt lå  beboelsen og vandmøllen i forlængelse af hinanden – som én lang stråtækt bindingsværksbygning på 12 fag langt. 9 fag til beboelse og 3 fag til vandmølle. Vandmøllen var således på ca. 50 m2, og havde kun et simpelt indvendigt underfaldshjul (muligvis et brysthjul) og en enkelt kværn. Den oprindelig vandkanal og aksellejet for vandhjulet er bevaret i vandmøllens bindingsværksdel. Den murede del af Huul Mølle og de underliggende vandkanaler stammer fra sidst i 1920’erne.

I 1833 forsyner Christian Jensen vandmøllen med et stjernehjul, som kan fordele kræfterne ud til en melkværn, en skallekværn og en knækkværn. Desværre omkommer Christian Jensen, hans svigermor og et par karle under en tyfusepidemi i 1839. I tiden efter 1939 bliver møllen handlet mange gange, og ender til sidst hos Hans Jensen Hyldal i 1882. Huul Mølle er derefter i Hyldahl-familiens eje i 132 år indtil Huul Møllelaug køber møllen i 2014.

I 2008 stiftede 84 medlemmer Huul Møllelaug med det formål at få vandmøllen restaureret.

De første mange år arbejder møllelauget med at få møllen opmålt og tilstandsregistreret. Der skulle laves midlertidige afstivninger, udarbejdes projekt, indhentes priser og sidst men ikke mindst skulle der skaffes penge til at købe møllen. Således skulle der skaffes ca. kr. 900.000 inden fundraisingen reelt kunne igangsættes. Selve fundraisingen startede januar 2016, og ved udgangen af 2017 var det lykkedes at skaffe de kr. 3.575.000. som restaureringen var budgetteret til.

Selve restaureringen blev igangsat d. 1. maj 2018 og afsluttet d. 1. december 2018. Budgettet blev overskredet med kr. 8.000.

Møllelauget er nu gået i gang med at rejse ca. kr. 2,0 mio. til restaurering af mølleværket. Medlemstallet er omkring 130. Indmeldelse i møllelauget kan ske ved indbetaling af kr. 75,00 i kontingent. Se nærmere under “Indmeldelse” i menuen til venstre.

Det er en ualmindelig flot stykke restaureringsarbejde, hvor nyt og gammelt er bygget samen med stor bevarelse af autenticiteten. De fleste falder for bygningen, som er utrolig charmerende med sin fine tagbeklædning af træspån. Der er gratis adgang til møllebygningen.

Ved Vokslev Kalkgrav – som er nabo til Huul Mølle – er der parkeringsmuligheder.  Madkurven kan nydes på græsplænen ved Vokslev Kalkgrav, hvor Naturstyrelsen har stillet borde-bænke-sæt op. Samme sted er der også mulighed for benytte muldtoilettet. Desuden findes der et lille udstillingshus om Vokslev Kalkgrav, hvorfra Kultur- og Naturstien udgår. Kultur- og Naturstien har nogle fantastiske smukke udsigtspunkter og en udgravning med et 65 millioner år gammelt lerlag med resterne af dinosaurerne.

Hvis du har lyst til at besøge Huul Mølle, så er adressen Huulmøllevej 12B, Vokslev, 9240 Nibe.

Ophold og færdsel – i og omkring – møllebygningen er på eget ansvar.