Huul Møllelaug er stiftet

torsdag 13. november 2008

Torsdag d. 13. november 2008 mødte der 35 personer op til den stiftende generalforsamling i Vokslev Forsamlingshus.  På generalforsamlingen blev vedtægterne godkendt med nogle få ændringer, og de kan ses på www.vokslevnet.dk. Årskontingent blev fastsat til kun kr. 50,00 om året, selvom flere af de fremmødte synes det var for lidt. Kontingentet blev til gengæld sat til at være personligt, hvorefter  flere husstande  tegnede sig  for 2 medlemskaber. Der blev efter mødet  tegnet en del nye medlemskaber, således medlemslisten på nuværende  tidspunkt  tæller 55 personer.
Ønsker andre at  støtte  restaureringsarbejdet gennem et medlemskab,  så kan dette  ske på huulmolle@vokslevnet.dk eller ved telefonisk henvendelse til formanden på tlf. 98 35 35 31.
Ole Riis blev valgt til  formand, og den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Ove Thinggaard Hansen som næstformand, Birthe Laustrup som sekretær, Leo Helmer som kasserer og Dor-
the Hyldahl, som ejer. Klaus Vilhelmsen blev valgt som suppleant. Poul Erik Christensen blev valgt som revisor og Albert F. Andersen som revisorsuppleant.

Som et lille kuriosum kunne Leo Helmer fortælle, at Håndværkerhuset, Kattesundet i Aalborg har tilbudt at renovere den oprindelige gamle jævnstrømsgenerator og strømtavle for et mindre endnu ukendt beløb. Håndværkerhuset har ligeledes tilbudt at rådgive omkring de gamle træværkskonstruktioner, når restaureringsarbejdet en gang kommer så langt.