Sponsorater

onsdag 25. februar 2009

Inden de egentlige restaureringsarbejder gik i gang, var det nødvendige at foretage mange forskellige tiltag bl.a. køb af møllen. Alle disse forskellige “indledende” arbejder koster desværre mange penge, og det er yderst svært at fundraise på dette niveau. Følgende har støttet de indledende arbejder:

Sponsorer indledende arbejder

Selvom man selvfølgelig ikke kan sige, at det var nemt, så gik det forholdsvis hurtigere med at opnå ca. kr. 3,5 mio. i støtte til selve restaureringen. Denne del af fundraisingen gik først i gang jan. 2016.

Sponsorer restaurering

Møllelauget er nu gået i gang med fundraising af næste og sidste etape. ‘Restaurering af gangtøj og vandturbine, samt etablering af besøgsområde.’, som har et samlet anlægsbudget på kr. 1.890.000.

Tilsagn og sponsorater pr. 30. oktober 2022:

Tilsagn fra Augustinus Fonden kr. 250.000

Sponsorat fra Torben Vejs Fonden kr. 20.000

Skriv en kommentar