Binderup å med nyt stryg

lørdag 11. september 2010

Binderup å med nyt stryg ved Huul Mølle.
Fotos fra den 10. september 2010 hvor åen blev ledt ind i sit fremtidige leje.